Byggesag og Sikkerhed

Sikkerheden er i fokus hos Den Lille Legepladsfabrik. Vi bygger naturligvis legepladser og udemiljøer efter alle gældende forskrifter, herunder DS|EN 1176 og 1177.

Opsætning af legeredskaber kræver kommunal byggetilladelse. Bygherre skal håndtere sagsbehandlingen, men om I vil, tager Den Lille Legepladsfabrik sig gerne af det, herunder alle udgifter vedrørende byggesagsgebyr og udgift vedrørende udarbejdelse af installationsrapport.

Bemærk at et legeredskab ikke må tages i brug, før der ligger en ibrugtagningstilladelse fra sagsbehandlende myndighed. Sagsbehandlende myndighed leverer ibrugtagningstilladelse uden beregning.

Vores engagerede medarbejdere deltager i kurser om legepladsbyggeri og legepladssikkerhed.